Πάτρα: Απίστευτη δωρεά ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Αθανάσιο Στεφανόπουλο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας

Δωρεά- μαμούθ

Ο ομογενής Πατρινός ευεργέτης Αθανάσιος Στεφανόπουλος προχωρά, μέσω του Ιδρύματος που έχει συστήσει, στη δωρεά υπερσύγχρονου εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» σε καινούριο κτίριο. Το σύνολο της δωρεάς ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι η μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει ποτέ στο νοσοκομείο. Το θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και η απόφαση που ελήφθη ήταν υπέρ της αποδοχής της δωρεάς. 

Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Ίδρυμα Αθανάσιος Στεφανόπουλος προτίθεται να δωρίσει υπερσύγχρονο εξοπλισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε καινούριο κτίριο το οποίο και θα αναγείρει με δικές του δαπάνες. 
Συνοπτικά η δωρεά περιλαμβάνει:

1. Προμήθεια εξοπλισμού και δη την εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT) και G-CAMERA SPECT-CT (με όλα τα παρελκόμενα). 2. Ανέγερση νέου κτιρίου 414,00τ.μ περίπου με όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές και Η/Μ εργασίες και εγκαταστάσεις, καθώς και τη σύνδεση αυτού με το κτίριο “ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ, ΜΕΘ-ΤΕΠ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ”. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες μελέτες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και όλες οι προβλεπόμενες άδειες οικοδομικών εργασιών και λειτουργίας του εργαστηρίου. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και ο απαραίτητος εργαστηριακός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός. 
3. Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για το εργαστήριο Hot Lab του τμήματος PET-CT. 
4. Σύστημα Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικών Εικόνων PACS Ultima Το συνολικό κόστος της δωρεάς εκτιμάται στα 3.561.500,00€ και θα παραδοθεί στο ΓΝΠ σε πλήρη λειτουργική κατάσταση με το κλειδί στο χέρι (turn key project). 
Προφανώς πρόκειται για την μεγαλύτερη δωρεά ιδιώτη που έχει αποδοθεί ποτέ στο ΓΝΠ. Το PET/CT αποτελεί ένα από τα ακριβότερα μηχανήματα στο χώρο της υγείας, δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα στο νοσοκομείο μας και θα εξυπηρετήσει ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι μέχρι τώρα ή ανέμεναν μεγάλο χρονικό διάστημα ή αναγκάζονταν να μεταβούν στην Αθήνα για την συγκεκριμένη εξέταση. Είναι προφανές πως η συγκεκριμένη δωρεά θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου μας, θα διαφοροποιήσει το παραγόμενο έργο μας, θα μειώσει τους χρόνους αναμονής που απαιτούνται προκειμένου οι ασθενείς να υποβληθούν στην εξέταση (αντίστοιχος εξοπλισμός και όχι τελευταίας τεχνολογίας υπάρχει στο ΓΠΝΠ με μήνες αναμονής για εξέταση) και θα εξυπηρετήσει συνανθρώπους μας όχι μόνο από την Αχαΐα, αλλά και από την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία και τα Ιόνια Νησιά. Επισημαίνεται ότι τα ογκολογικά περιστατικά αυξάνονται ραγδαία, οι θάνατοι από νεοπλάσματα βρίσκονται στην 2η θέση αιτιών θανάτου στη χώρα μας και η έγκαιρη διάγνωση είναι βασικό στοιχείο αντιμετώπισής τους. 

Το σύνολο της δωρεάς καλύπτεται από 2 χρόνια πλήρους εγγύησης. Το νοσοκομείο μας οφείλει να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του εργαστηρίου εξασφαλίζοντας το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και τα αναλώσιμα υλικά και ραδιοφάρμακα σε συνεργασία με την 6η Υ.Πε και το Υπουργείο Υγείας. Το νέο κτίριο θα συνδεθεί με τη Νέα Πτέρυγα και θα διασυνδεθεί με τις υπάρχουσες υποδομές, τεχνικές, πληροφορικής κοκ του νοσοκομείου μας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής μας Υπηρεσίας και του Τμήματος Πληροφορικής τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας και τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου έργου απαιτείται η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, στελεχών του νοσοκομείου, της 6ης Υ.Πε, του Υ.Υ, των εκπροσώπων του δωρητή, λοιπών δημοσίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στο έργο όπως πολεοδομία κ.α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επικοινωνία, η παρακολούθηση, ο έλεγχος, με τελικό σκοπό την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση της δωρεάς προτείνω την σύσταση 3μελούς επιτροπής Διαχείρισης της ανωτέρω δωρεάς αποτελούμενης από τους κάτωθι: 1. κ. Χονδρομάρα Αθανάσιο , Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας 2. κα Φωτοπούλου Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας 3. κ. Γεωργιάδη Ιωάννη, στέλεχος Τμήματος Προμηθειών.
«Είναι χρέος όλων μας να ολοκληρωθεί έγκαιρα και άρτια η τεράστια αυτή δωρεά όχι μόνο προς όφελος του νοσοκομείου μας, καθώς θα προκύψουν σημαντικά οφέλη μέσω των εξετάσεων που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά κυρίως έναντι των συνανθρώπων μας, στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα για πιο σύντομη διάγνωση με υπερσύγχρονα και αξιόπιστα μηχανήματα. Για όλα τα ανωτέρω, εισηγούμαι ένθερμα την αποδοχή της δωρεάς και προτείνω όταν ολοκληρωθεί το έργο να ονομαστεί το νέο κτίριο «Αθανάσιος Στεφανόπουλος» ως ελάχιστη αναγνώριση στον ευεργέτη του νοσοκομείου μας. Εφόσον γίνει αποδεκτή η δωρεά από το Δ.Σ του νοσοκομείου μας θα διαβιβαστεί στην 6 Υ.Πε για σύμφωνη γνώμη και ακολούθως στο Υπουργείο Υγείας για έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας και σχετικής απόφασης απαλλαγής του ΦΠΑ της δωρεάς από τον Υπουργό Οικονομικών.» ανέφερε ο διοικητής του Νοσοκομείου. 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Αποδέχεται την ανωτέρω δωρεά από το ««ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», συνολικής αξίας 3.561.500,00€ : 1. Προμήθεια εξοπλισμού και δη την εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT) και G-CAMERA SPECT-CT (με όλα τα παρελκόμενα). 2. Ανέγερση νέου κτιρίου 414,00τ.μ περίπου με όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές και Η/Μ εργασίες και εγκαταστάσεις, καθώς και τη σύνδεση αυτού με το κτίριο “ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ, ΜΕΘ-ΤΕΠ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ”. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες μελέτες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και όλες οι προβλεπόμενες άδειες οικοδομικών εργασιών και λειτουργίας του εργαστηρίου. 

Επιπλέον, περιλαμβάνεται και ο απαραίτητος εργαστηριακός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός. 3. Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για το εργαστήριο Hot Lab του τμήματος PET-CT. 4. Σύστημα Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικών Εικόνων PACS Ultima Β) Ορίζει την επιτροπή διαχείρισης της ανωτέρω δωρεάς ως εξής: 1. Χονδρομάρας Αθανάσιος , Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας 2. Φωτοπούλου Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας 3. Γεωργιάδης Ιωάννης, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί στην 6η Υ.Πε για σύμφωνη γνώμη και ακολούθως στο Υπουργείο Υγείας για έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας και σχετικής απόφασης απαλλαγής του ΦΠΑ της δωρεάς από τον Υπουργό Οικονομικών Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Διοίκησης, στον Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας, στη Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, στον Δ/ντή Διοικητικής Υπηρεσίας στο Τμήμα Προμηθειών και στην Τεχνική Υπηρεσία για τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες. 

Πηγή: thebest.gr