Τράπεζας Αγάπης – Κατάστημα Αλληλεγγύης: Πατέρας Αλέξανδρος Κουργιάλης

Πατέρα Αλέξανδρε, με την οικονομική κρίση πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός
των οικογενειών που σας ζητούν βοήθεια; Πόσες αιτήσεις έχετε δεχθεί το
τελευταίο χρονικό διάστημα;

Από πέρσι τον Σεπτέμβρη οι ανάγκες μας αυξήθηκαν κατά πολύ. Έρχονταν εδώ άνθρωποι και μας παρακαλούσαν …ζητούσαν απλά ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Το γεγονός αυτό κατέστησε τη δημιουργία του Καταστήματος Αλληλεγγύης επιτακτική ανάγκη. Ξεκινήσαμε με το σκεπτικό να ικανοποιούμε 30 – 40 οικογένειες σε εβδομαδιαία βάση, αλλά σε διάστημα μόλις ενός έτους οι ανάγκες των συμπολιτών μας αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα ο αριθμός των οικογενειών που καλύπτουμε να έχει φτάσει τις 225.

Καθημερινά τρέφονται άνθρωποι μέσω των συσσιτίων που δίνετε από την
ενορία σας. Ποιός είναι ο αριθμός αυτός και πόσο έχει αυξηθεί σε σχέση με
το παρελθόν;
Η Τράπεζα Αγάπης, δηλαδή το συσσίτιο της Ενορίας μας, λειτουργεί από το 2004 και παρέχει καθημερινά μερίδες φαγητού εντελώς δωρεάν σε 130 άπορους συμπολίτες μας. Ο αριθμός αυτός οριστικοποιήθηκε σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια εμφανίζοντας μεγαλύτερη αύξηση από το 2011 και έπειτα. Ωστόσο, όπως προείπα, ο αριθμός των σιτιζομένων δεν ήταν δυνατό να αυξηθεί περαιτέρω αφενός λόγω έλλειψης χώρου και αφετέρου επειδή δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε περισσότερο τους εθελοντές μας, καθώς το έργο στηρίζεται αποκλειστικά στον εθελοντισμό.

Θα μπορούσατε να μου αναφέρετε με βάση τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, ποιοί άνθρωποι σύμφωνα με το επάγγελμά τους έχουν πληγεί περισσότερο στην περιοχή σας;
Ο πληθυσμός των Μεγάρων παραδοσιακά δραστηριοποιούνταν στους τομείς της γεωργίας, της πτηνοτροφίας και της οικοδομής. Στις μέρες μας, παρά το γεγονός ότι όλες οι επαγγελματικές ομάδες έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, οι αγρότες και οι πτηνοτρόφοι είναι ακόμη σε θέση να καλύπτουν τις βιοτικές τους ανάγκες. Αυτοί που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κατά πρώτον όσοι ασχολούνται με την οικοδομή καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δεδομένου ότι τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις της περιοχής μας βάζουν λουκέτο η μία μετά την άλλη.

Σύμφωνα με την ιδιότητά σας στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Φιλαδελφίας Μεγάρων και Σαλαμίνος, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε μερικά στοιχεία της βοήθειας που παρέχετε;
Το Γενικό Ταμείο Έργων Φιλαδελφίας της Ιεράς Μητροπόλεως καλύπτει τις οικονομικές ανάγκες των ενδεών συνανθρώπων μας, καλύπτει τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες όπου κρίνεται απαραίτητο, παρέχει φοιτητικά επιδόματα και οποιαδήποτε άλλη αρωγή ζητηθεί. Ο ετήσιος απολογισμός του 2012 για την κάλυψη των ως άνω αναγκών ανήλθε στο ποσό των 400.000 ευρώ, υπολογιζομένου του έργου και των 31 ενοριακών φιλόπτωχων ταμείων (Μεγάρων, Ελευσίνος, Σαλαμίνος, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Μαγούλας, Ερυθρών και Βιλλίων).

Αισιοδοξείτε για το μέλλον ή θεωρείτε ότι θα υπάρξει ακόμη πιο δύσκολη περίοδος;
Αισιοδοξώ για το μέλλον, αλλά πιστεύω ότι δυστυχώς η ανάκαμψη θα αργήσει να έρθει. Ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί και η ευαισθητοποίηση αυτή αυξάνεται συνεχώς δίνοντάς μας ελπίδα για το μέλλον. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω κλείνοντας είναι ότι η αισιοδοξία μου ενισχύεται κάθε φορά που αντικρύζω το βλέμμα και τη συγκίνηση ενός αδελφού μας που δέχεται έστω και την ελάχιστη προσφορά μας.

INFO

Κατάστημα Αλληλεγγύης Μεγάρων – Ιερά Μητρόπολις Μεγάρων

Ἕδρα: Ὁδός Ἁγίου Λαυρεντίου 1, Τ.Κ. 19100, Μέγαρα
Τηλέφωνον γραφείων: 22960 27794
Διεύθυνσις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου: immegaron@gmail.com