Με επιτυχία έγινε η εκδήλωση για τον “Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό ως απαραίτητη δεξιότητα των εφήβων”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού με θέμα: «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός Απαραίτητη Δεξιότητα για τους Εφήβους στον 21 αιώνα».

Οι τρείς ομιλίες διαφοροποίησαν τον γενικό τίτλο και ανέλυσαν μεταξύ άλλων  τα επαγγέλματα  του μέλλοντος, τα επαγγέλματα που θα εξαφανισθούν στο άμεσο μέλλον, στο πως η τεχνολογία θα επηρεάσει την φύση των επαγγελμάτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα  στον ρόλο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού της συνειδητότητας των πολιτών, στην καταπολέμηση του λαϊκισμού  και τελικά θα δειχθεί πως η κατανόηση της μεγάλης εικόνας θα οδηγήσει και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής μας που αυτός θα έπρεπε να ήταν ο σκοπός κάθε κράτους! Πως θα δημιουργήσει τις προυποθέσεις για να βελτιώσει  την ζωή των πολιτών  σε ιατρικές υπηρεσίες στην κοινωνική ασφάλιση στις υποδομές και να δημιουργήσει τις προυποθέσεις  για αξιοπρεπή εργασία.

Μερικές πληροφορίες για τους ομιλητές.

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Financial Literacy Institute) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 από τον  καθηγητή Νικόλαο  Φίλιππα και  οποίο αποτελεί την πρώτη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στη χώρα μας, το έργο της οποίας είναι αφιερωμένο στη διάδοση της χρηματοοικονομικής γνώσης και στην καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού ιδιαίτερα στις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες .

Ο κ. Φίλιππας είναι σήμερα Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική Διοικητική,και ήταν από τους πρωτεργάτες που δημιούργησαν το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Τα βασικά ενδιαφέροντα του  η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική ,ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός ,η  Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech) και τα Κρυπτονομίσματα (Cryptocurrencies)..

Ο κ. Φίλιππας έχει δημοσιεύσει άρθρα σε όλα σχεδόν τα Ελληνικά Οικονομικάπεριοδικά και τις σχετικές οικονομικές εφημερίδες. Επίσης το έργο του έχει τύχει παγκόσμιας αναγνώρισης αφού έχει αναφερθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά της Χρηματοοικονομικής οι διεθνείς ετεροαναφορές (citations ) στο αξιόπιστο  επιστημονικό scopeξεπερνούν τις 250.

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial LiteracyInstitute – HFLI) από ενάρξεως της λειτουργίας του έχει ήδη αναλάβει πολλαπλές δράσεις για την ανάδειξη της αξία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη ζωή κάθε πολίτη, διοργανώνοντας ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις, πραγματοποιώντας συνεχή έρευνα, συγγράφοντας δοκίμια προς δημοσίευση σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών του σε εγνωσμένου κύρους διεθνή συνέδρια, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό ενώ ταυτόχρονα κτίζει ισχυρές διεθνείς συνεργασίες (EuropeanInvestmentBank, Ernst&Young, Interamericanpart of ACHMEA, Alpha Trust, University of Glasgow, University of Piraeus, Technological University of Limassol).

Η Τζίνα Θανοπούλου έχει κάνει την μετεκπαίδευση της στο HarvardUniversity, GraduateSchool of Education/Psychology (HGSE), ΕD.M. 1994 και στο EMERSON COLLEGE, M.A., 1992, στα οποία εξειδικεύτηκε στην Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων, στην Συμβουλευτική Γονέων, Οικογένειας και Ζευγαριών. Έχει 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας εργαζόμενη σε σχολεία/εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα

Η κυρία Θανοπούλου διατηρεί από το 1996, έπειτα από την επιστροφή της από τις Η.Π.Α., μέχρι και σήμερα, ιδιωτικό γραφείο και συνεργάζεται με το AthensMedical Partners, στο οποίο μία εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και ψυχολόγων, παρέχουν ιατρικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Έχει λάβει μέρος σε πολλά Διεθνή, Ευρωπαϊκά & Ελληνικά Επιστημονικά Workshops, Ημερίδες και Συνέδρια ως Ομιλήτρια/Presenter με Επιστημονικά Papers,

Το 2016 βραβεύθηκε απο την UNESCO, Πειραιώς & Νήσων για την συνεισφορά της στην Εκπαίδευση, την Συμβουλευτική και τον Εθελοντισμό. Είναι Έγκριτο Μέλος της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής, ΕΕΣ & ECA, μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολογίας (AmericanPsychologicalAssociation APA) .

Η Βασιλική Λαζαράκου, είναι δικηγόρος Αθηνών(παρ’ Αρείω Πάγω) και Νέας Υόρκης, Η.Π.Α. με ειδίκευση στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς, στοτραπεζικό και στο οικονομικό δίκαιο, καθώς και στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, έχονταςαναλάβει τη διεκπεραίωση πολλών εμπορικών συναλλαγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Είναι Διδάκτωρ (JSD) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου NewYorkUniversity (ΗΠΑ).

Η Βασιλική Λαζαράκου διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) απότο 2012 έως το τέλος του 2015 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕκτελεστικήςΕπιτροπής της ΕΚ. Ασχολήθηκε με μία σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες τόσο στην Ελλάδα καθώς και στην Ευρώπη. (Υποψήφια Ευρωβουλευτής ΝΔ)