ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για χιλιάδες άνεργους και εργαζόμενους

Νέα προγράμματα για χιλιάδες άνεργους σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την «Ενισχυμένη Εγγύηση για τη Νεολαία» του Υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει δράσεις και προγράμματα διευκόλυνσης της εργασιακής ένταξης των νέων ανέργων ηλικίας 15-29 ετών, που αφορούν είτε τη δημιουργία επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις (με επιδότηση του μισθολογικού ή/και μη-μισθολογικού κόστους) ή στη συνδυασμένη κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που βρίσκονται σε ζήτηση από συγκεκριμένους κλάδους και στην προώθηση σε απασχόληση ή απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις των ίδιων κλάδων.

Τα εν λόγω προγράμματα και δράσεις συνδυάζουν τη μάθηση εξειδικευμένη σε δεδομένα και ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας και επαγγελμάτων, και απόκτηση πρακτικής εργασιακής εμπειρίας από επιχειρήσεις στους ίδιους κλάδους, και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουν τη σύνδεση της κατάρτισης των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένες δεξιότητες και την πιστοποίηση αυτών και της εφαρμογής των γνώσεων σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Οι νέοι (άνεργοι και αναζητούντες εργασία) θα παραπέμπονται για συμμετοχή σε συγκεκριμένα προγράμματα βάσει της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης, της διάγνωσης των αναγκών τους, της συμβουλευτικής και καθοδήγησης από τους εργασιακούς συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α., ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και οι εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αναφορικά με ανάγκες ανά γεωγραφική περιοχή, κλάδο/τομέα ή/και επάγγελμα.

Οι νέες δράσεις, που θα ξεκινήσουν να τρέχουν μέσα στο 2023, είναι:

1. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον Τουρισμό

Πρόγραμμα κατάρτισης με πιστοποίηση εποχικών ανέργων του τουριστικού κλάδου, σε θεματικές ενότητες τουρισμού και επισιτισμού συνολικής διάρκειας 50-150 ωρών.

Πρόγραμμα ανοικτού τύπου, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ για ανέργους ως 29 ετών.

2. Πρόγραμμα κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες (advanced digital skills)

Πρόγραμμα κατάρτισης με πιστοποίηση, διάρκειας 100-250 ωρών, με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων, αποφοίτων τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θεματικές ενότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα ανοικτού τύπου, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ για ανέργους νέους ως 29 ετών.

3. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε συνεργασία με επιμελητήρια, κρατικούς φορείς

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση και αναβάθμιση οριζόντιων και πράσινων δεξιοτήτων, με πιστοποίηση, προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ για ανέργους νέους ως 29 ετών.

4. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης, Β’βάθμιας και Γ’βάθμιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και θέσεις συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους

Δράσεις σύζευξης αποφοίτων και επιχειρήσεων, πιστοποίησης δεξιοτήτων από τρίτους φορείς και 100% επιχορήγησης της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, συνολικής διάρκειας 6 μηνών, προϋπολογισμού 130.000.000 ευρώ για νέους ως 29 ετών, απόφοιτους Β’βάθμιας και Γ’βάθμιας εκπαίδευσης.

5. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας νέων με αναπηρία 

Δράσεις: (α) συμβουλευτικής, (β) διενέργεια career day ανά cluster επιχειρήσεων, (γ) κατάρτιση και πιστοποίηση, και (δ) απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 6 μηνών σε επιχειρήσεις στους τομείς τουρισμού, κατασκευών, ΤΠΕ, λιανεμπορίου, μεταποιητικής βιομηχανίας, logistics, εξαγωγικού εμπορίου, ηλεκτρονικού εμπορίου, προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ για 5.000 νέους με αναπηρία, ως 29 ετών.

6. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους 18-29 ετών

Συμβουλευτική και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για 6 μήνες, με έμφαση σε τομείς αιχμής και κλάδους υψηλής ζήτησης.

Πρόγραμμα ανοικτού τύπου, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 72.000.000 ευρώ για ανέργους νέους ως 29 ετών.

7. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιακής ένταξης και επανένταξης για ευάλωτες ομάδες ανέργων

Δράσεις εξειδικευμένης συμβουλευτικής, ταχύρρυθμης κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, συνολικής διάρκειας 12 μηνών, προϋπολογισμού 17.550.000 ευρώ, για ανέργους ως 29 ετών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

8. Υλοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας σε περιοχές-θύλακες υψηλής ανεργίας

Ταχύρρυθμη επανακατάρτιση και επανειδίκευση σε τομείς με αναπτυξιακή δυναμική, με επιδοτούμενη απασχόληση 8μηνης διάρκειας και επιχορήγηση του 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, προϋπολογισμού 80.000.000 ευρώ, για ανέργους ως 29 ετών από περιοχές με υψηλή ανεργία.

Πηγή: mynews.gr