Η ELPEDISON νοιάζεται έμπρακτα για το περιβάλλον!

Η ELPEDISON αποτελεί τον πρώτο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας µε δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, στη Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, με καύσιμο αποκλειστικά φυσικό αέριο, που είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.

Επίσης, η ELPEDISONαποτελεί τον  μεγαλύτερο εναλλακτικό προμηθευτή ρεύματος στη χώρα,σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προμηθεύοντας παράλληλα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προϊόνταφυσικού αερίου.

Η ELPEDISON, πάντα δίπλα στον τελικό καταναλωτή, καλύπτει με τον πιο αξιόπιστο και οικονομικό τρόπο τις ενεργειακές ανάγκες δεκάδων χιλιά­δων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, παρέ­χοντας τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην ελληνική αγορά. Προσφέρει καινοτόμα προϊόντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, διαφοροποιημέ­νες προωθητικές ενέργειες που προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη στον πελάτη, καθώς και αποτελεσματική πελατειακή υποστήριξη.

Η ELPEDISON δεν σταματάει όμως μόνον εδώ. Πιστή στις αξίες και στους στόχους της νοιάζεται έμπρακτα για το περιβάλλον, τις τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργεί καθημερινά καθώς και την ευρύτερη κοινωνία. Γι’ αυτό, προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στη χρήση «καθαρής» ενέργειας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μείωση εκπομπών ρύπων, και, επομένως, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος στο περιβάλλον  και την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.

Σε μια περίοδο που η ανάγκη για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος καθίσταται  πιο επιτακτική από ποτέ,η ELPEDISON καινοτομεί, σχεδιάζοντας υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ενεργειακές ανάγκες των καταναλωτών, με τρόπο βιώσιμο, τόσο για τους ίδιους όσο για το  περιβάλλον.

Πράσινα Πιστοποιητικά | Green Certificates

Η υπηρεσία Green Certificate βασίζεται στο Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (EΠ), που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαχειρίζεται στην Ελλάδα ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Μέσω της υπηρεσίας Green Certificate,οι πελάτες ELPEDISON εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που προμηθεύονται για τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής τους προέρχεται 100% από Ανανεώσιμες Πηγές.

Η ELPEDISON, με το Πρόγραμμα Εγγυήσεων Προέλευσης, συμβάλλει ουσιαστικά στη χρηματοδότηση νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας. Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας Green Certificate, βοηθά τους πελάτες της στη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος καθώς και στη πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας, με αποτέλεσμα την ευρύτερη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, συμβάλλει στην ενδυνάμωση του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Υπηρεσίες Ενεργειακής Απόδοσης | Energy Efficiency Services

Η υπηρεσία αφορά ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό, καθώς και παραγωγή ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά πάνελ), εφόσον υπάρχουν.

Με την υπηρεσία Energy Efficiency Services, η ELPEDISON γίνεται ο προσωπικός ενεργειακός συνεργάτης και σύμβουλος του πελάτη.  Η εν λόγω υπηρεσία προφέρει μια ολιστική 360οπροσέγγιση, αφού περιλαμβάνει τον έλεγχο της εγκατάστασης του επιχειρησιακού πελάτη, τον απαραίτητο εξοπλισμό, την πρόσβασή του σε μία ιδιαίτερα καινοτόμα cloud πλατφόρμα, με υψηλής ποιότητας πλοήγηση καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας.

SmartHome

Ηνέα σειρά υπηρεσιών Smart Home της ELPEDISON προσφέρει σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις τη δυνατότητα για εξοικονόμηση ενέργειας, άνεση αλλά και ασφάλεια μέσω των καινοτόμων λύσεων οικιακού αυτοματισμού και διαχείρισης.

Η πρώτη υπηρεσία της σειράς Smart Home της ELPEDISON είναι o «‘Εξυπνος Θερμοστάτης», σε συνεργασία με την Εταιρεία SOMFY, τον παγκόσμιο ηγέτη αυτοματισμού πορτών και παραθύρων για το σπίτι και την οικοδομική βιομηχανία.

Χάρη στην υπηρεσία αυτή, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ένα νέο τρόπο διαχείρισης της θέρμανσής του. Μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον χρήσης στο κινητό του, ο πελάτης έχει πρόσβαση σε στοιχεία και ρυθμίσεις που του επιτρέπουν τη διαμόρφωση μιας προσωποποιημένης εμπειρίας για τις συνθήκες θέρμανσης του σπιτιού του, επιτρέποντάς του να ενημερωθεί για τη θερμοκρασία και το ποσοστό υγρασίας του σπιτιού του, να αλλάξει τη θερμοκρασία, να δημιουργήσει προγραμματισμούς βάσει των αναγκών του και να εξοικονομήσει ενέργεια και χρήματα, με απολύτως εξατομικευμένες συμβουλές χρήσης.

Bιώσιμη Ανάπτυξη

Η ELPEDISON παράγει ηλεκτρική ενέργεια  αποκλειστικά με καύσιμο φυσικό αέριο, που είναι φιλικό προς το περιβάλλον,  μέσω των πιο προηγμένων τεχνολογιών, ακολουθώντας τις πιο υψηλές προδιαγραφές ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων της, που αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της.,

Επιπλέον, η ELPEDISON προάγει και διασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στοχεύοντας στη αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενέργειας σε όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση. Βασική επιδίωξη αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργειας, για μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και του ενεργειακού αποτυπώματος, του νοικοκυριού, της επιχείρησης ή της βιομηχανία,ς στο περιβάλλον.

Η ELPEDISON πρεσβεύει και προάγει την υιοθέτηση καινοτόμων ενεργειακών λύσεων και υπηρεσιών  που συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λειτουργεί  καθημερινά.

____________________________________________

 Οι υπηρεσίες της ELPEDISON βοηθούν τους πελάτες να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και, επομένως, να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Ως αποτέλεσμα, η ELPEDISON συνεισφέρει στην πράξη στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,προφέροντας«πράσινες» λύσεις στους πελάτες της.

Οι υπηρεσίες αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της ELPEDISON για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη