Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων «Εστία», Άγιος Δημήτριος

Ο Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων «Εστία» παρέχει υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, δυναμικότητας 20 ατόμων.

O Ξενώνας αποσκοπεί στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ως προς την κοινωνική ένταξη τους, δημιουργική απασχόληση, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ανταποκρινόμενο στους στόχους του AMIF (Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης), η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός Ξενώνα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, δυναμικότητας 20 ατόμων, συνεισφέρει στην παροχή υπηρεσιών σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.

Παράλληλα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι απασχολούνται σε μια ευρεία σειρά αθλητικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των συνεργασιών της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Ταυτόχρονα, λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία διευκολύνει τη διαδικασία follow-up των εκάστοτε περιπτώσεων των προσφύγων ώστε να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την ένταξή τους.