Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Τρίτη του μηνός Μαρτίου (21 Μαρτίου 2023), με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW). Από ελληνικής πλευράς στον εορτασμό συμμετέχει ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

Η κοινωνική εργασία, ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καλείται να αναπτύξει και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων μετουσιώνοντας το ουτοπικό σε πραγματικό.

Ο κοινωνικός λειτουργός προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες του προσφέρονται, κυρίως, στα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι θετικές σχέσεις και τα θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών στην καθημερινή ζωή των πολιτών ενδυναμώνουν τους ανθρώπους προκειμένου να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους και να ενισχυθούν να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών προς όφελος τους.

Το θέμα του εορτασμού για το 2021 είναι:«Ουμπούντου: Είμαι, γιατί είμαστε». Το Ουμπούντου προέρχεται από τους αυτόχθονες λαούς της Νότιας Αφρικής και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο από τον Νέλσον Μαντέλα. Ουμπούντου (Ubuntu) σημαίνει «Είμαι γιατί είμαστε» είναι μια λέξη, έννοια και φιλοσοφία που αντιστοιχεί στην προοπτική της κοινωνικής εργασίας της διασύνδεσης όλων των λαών και του περιβάλλοντός τους. Μιλά για την ανάγκη για παγκόσμια αλληλεγγύη και τονίζει επίσης τις γηγενείς γνώσεις και σοφία.

Πηγή: sansimera.gr