Κοινωφελές Ίδρυμα “Προποντίς”: Προσφέρει στην Παιδεία από το 1999

Το Κοινωφελές Ίδρυμα “Προποντίς” ιδρύθηκε το 1999 από τον επιχειρηματία Διαμαντή Διαμαντίδη και τη σύζυγό του Μαρία.

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι επιγραμματικά η προσφορά στην παιδεία, στην επιστημονική έρευνα και στις τέχνες, με την ευρύτερη έννοια των όρων αυτών. Οι Έλληνες από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας, είναι οι πρώτοι που συνέλαβαν, καλλιέργησαν και ανέπτυξαν τις έννοιες του πολιτισμού, της επιστήμης, της τέχνης και της δημοκρατίας. Εξάλλου, διαχρονικά, η αδιάκοπη επίδοση και διάκριση των Ελλήνων σε όλους τους τομείς καλλιτεχνικής και επιστημονικής δράσης είναι εντυπωσιακή σε ποιότητα και ποσότητα, ιδίως εάν ληφθεί υπ’ όψιν το μικρό σχετικά μέγεθος της Ελλάδας συγκριτικά με άλλα κράτη και λαούς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2104589900