“ΜΕΛΛΟΝ”: Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Μονογονεϊκών Οικογενειών

Η «Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ΜΕΛΛΟΝ» φιλοξενεί 60 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά και 14 μητέρες με ανήλικα παιδιά σε χωριστούς ορόφους του ίδιου κτιρίου.

Τα φιλοξενούμενα άτομα έχουν όλα καταθέσει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, φιλοξενούνται μέχρι να κριθεί η αίτησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Η φιλοξενία που παρέχει η Δομή δεν περιορίζεται απλώς στην πλήρη κάλυψη των βασικών αναγκών των ατόμων, μεγάλων και μικρών, αλλά περιλαμβάνει επίσης δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων υποστηρικτικών ενεργειών εξειδικευμένων ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. Επίκεντρό τους είναι η προσφυγική ιδιότητα και στόχος τους η ενίσχυση και ενδυνάμωση της προσωπικότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιατρικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δράσεις και υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στην απασχόληση, καθώς και ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.