Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972 για να καλύψει ένα κενό και να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ανάγκη σε ό,τι αφορά στην πρόνοια για τους ανθρώπους που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στον τόπο μας.

Στόχος της ήταν πάντα η ανάπτυξη πολυποίκιλων δραστηριοτήτων για την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες.

Η Εταιρεία δεν κλείστηκε ποτέ στον εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα με αναπηρίες. Αντίθετα απέβλεψε στην άρση των φραγμών που δημιουργούν οι αναπηρίες και επιδίωξε την άνετη τοποθέτηση του ατόμου με αναπηρίες μέσα στην φυσιολογική κοινωνία των συνανθρώπων του.

Οι είκοσι γονείς που πρώτοι πήραν την πρωτοβουλία για την ίδρυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, δεν απέβλεψαν στην εξυπηρέτηση των δικών τους παιδιών. Απεναντίας θέλησαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της εγκεφαλικής παράλυσης συνολικά και αντικειμενικά.

Με το ίδιο πνεύμα στάθηκε δίπλα τους ένας σεβαστός αριθμός σημαντικών ανθρώπων που συγκρότησαν την ιδρυτική ομάδα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Το καταστατικό της Εταιρείας καθόρισε σαφείς, ευέλικτους και ευρείς σκοπούς που όλοι αποβλέπουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με εγκεφαλική παράλυση. Το πνεύμα των ιδρυτών πιστεύουμε ότι χαρακτηρίζει έως σήμερα όλη τη δουλειά της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Στην ίδρυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ο πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. αείμνηστος Σπύρος Δοξιάδης καθόρισε, με την χαρακτηριστική του σαφήνεια, ποιες κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να είναι οι πρωταρχικές ευθύνες και αρχές της νέας οργάνωσης.

«Κάθε προσπάθεια στον τομέα της υγείας πρέπει, για να είναι αποδοτική, να περιλαμβάνει τριες τομείς: την προσφορά βοήθειας, την εκπαίδευση και την έρευνα.

Η προσφορά βοήθειας είναι το αρχικό και συχνά το μόνο κίνητρο, όταν θέλουμε να εργαστούμε και να προσφέρουμε κάτι σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ιστορικά, είναι η αρχή και της ιατρικής επιστήμης και των παρϊατρικών επαγγελμάτων. Είναι η πιο άμεσα φιλάνθρωπη (με την πλατιά έννοια) και για αυτό και η πιο ικανοποιητική δραστηριότητα και χωρίς αυτή τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει κάθε μετάδοση και εξάπλωση γνώσεων.

  1. εξαπλώνει τον κύκλο των ανθρώπων που γνωρίζουν ένα πρόβλημα
  2. κάνει μεγαλύτερη την απόδοση όσων ασχολούνται με την προσφορά βοήθειας, από εθελοντές μέχρι ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
  3. διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την απόδοση των στελεχών. Όταν εκπαιδεύεις άλλους και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου αμέλεια και ακαταστασία στις γνώσεις και στην εργασία σου.

Η έρευνα:

  1. αυξάνει τις γνώσεις μας και κάνει αποδοτικότερη τη δουλειά μας.
  2. διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την προσφορά βοήθειας. Η πνευματική αυτοπειθαρχία και ο αδιάκοπος αυτοέλεγχος που απαιτείται για έρευνα προφυλάσσει την επιστημονική εργασία από την πτώση σε μηχανική ρουτίνα».

Οι αρχές αυτές χαρακτηρίζουν ως σήμερα όλο το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Τηλ. Κέντρο:210 96 22 290