Φαιναρέτη: Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την προαγωγή της υγείας της γυναίκας και της οικογένειας στην Ελλάδα

Η Φαιναρέτη ήταν η μητέρα του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Σωκράτη και το επάγγελμα της ήταν μαία.

Η επαγγελματική της ιδιότητα αποτέλεσε την έμπνευση για την εμβάπτιση της διαλεκτικής φιλοσοφικής μεθόδου του Σωκράτη σε «μαιευτική», γιατί όπως η μαία φέρνει στο κόσμο το νεογνό έτσι και ο φιλόσοφος μέσα από το διάλογο δύναται να εκμαιεύει από τον συνομιλητή του την αλήθεια.

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την έρευνα και την παρέμβαση για την προαγωγή της υγείας της γυναίκας και της οικογένειας στην Ελλάδα. Κύριος στόχος της ΦΑΙΝΑΡΕΤΗΣ είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων κάθε μορφής για την προώθηση της φροντίδας και της υποστήριξης της εγκύου, της νέας μητέρας του νεογνού και της οικογένειας.

Η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ απαρτίζεται από προσωπικό 15 ατόμων διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων όπως:

μαίες,
ψυχολόγοι,
ψυχίατροι,
καθηγητές φυσικής αγωγής
διοικητικοί υπάλληλοι
καθώς και από ομάδα εθελοντών που επικουρικά προσφέρουν υποστήριξη στις δράσεις της.

Μέρος της επιστημονικής δραστηριότητας της διεπιστημονικής ομάδας της ΑμΚΕ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ απαντάται σε έγκριτα και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ είναι εγγεγραμμένη στα εξής Μητρώα:

Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων / Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

210 9319054 Γραμμή υποστήριξης της ψυχικής υγείας της εγκύου και της νέας μητέρας