Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Tο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, που ιδρύθηκε στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προκειμένου να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων και να προσφέρει υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί φορείς της Θεσσαλονίκης συνένωσαν τις δυνάμεις τους και ίδρυσαν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Οι φορείς αυτοί είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής φιλοξενείται στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στον 6ο όροφο του κτιρίου της Πλατείας Μοριχόβου 1, στην περιοχή Λαδάδικα, στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής είναι ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος της ΖΑΝΑΕ ΑΕ.

Σκοποί του «Δικτύου»

  • Υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων, με τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματική κοινότητα του Βορειοελλαδικού Τόξου.
  • Προώθηση της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
  • Προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή της ιδέας της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας.
  • Το Δίκτυο κινητοποιεί τις επιχειρήσεις και αξιολογεί, αναπτύσσει και προωθεί εργαλεία για την εφαρμογή των αρχών του, τόσο προς το εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο: www.solidaritynet.gr