Γιατί εθελοντισμός; Η δύναμη της προσφοράς είναι η δύναμη της κοινωνίας μας

γράφει η Έμη Ζησιοπούλου Λιβανίου

Σε μια κοινωνία που καθημερινά διαπιστώνουμε ότι το ατομικό συμφέρον επικρατεί επί του συλλογικού, όπου το προσωπικό όφελος κυριαρχεί επί του κοινωνικού, ο εθελοντισμός έρχεται για να προσδώσει στον ατομικισμό τη συλλογική και κοινωνική του διάσταση.

Συνιστά μια επιμορφωτική λειτουργία η οποία συνδυάζει «τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου». Αποτελεί τον πλέον κατάλληλο οδηγό για να αλλάξουμε τη νοοτροπία των αγκυλωμένων κοινωνικών συμβάσεων και της απαξίωσης των ιδεών. Στις μέρες μας, το εθελοντικό κίνημα οφείλει να αποτελεί την υγιή αντίδραση και απάντηση της οργανωμένης κοινωνίας σε φαινόμενα αδράνειας και αποχής. Με αυτή την έννοια, μπορεί ακόμα να χαρακτηρισθεί ως μια νέα μορφή πολιτικής, που εκφράζει το ευγενέστερο νόημα της και δίνει τη δυνατότητα της άμεσης συμμετοχής όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Επιβάλλεται συνεπώς, να προστατεύσουμε την εθελοντική δράση από τα φαινόμενα λήθης.

Η ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος σήμερα, χρειάζεται μεθοδολογία, και πρέπει να έχει την δική μας αμέριστη ενθάρρυνση και υποστήριξη, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδείξει και να διευκολύνει τη θέληση, την προσφορά και την αγάπη του κάθε ατόμου που θα ενταχθεί σε αυτή την κινητοποίηση. Και είναι ευχάριστο να ανακαλύπτει κανείς συμμάχους σε αυτό το πλαίσιο. Ανθρώπους με τα ίδια οράματα, τις ίδιες αγωνίες για την κοινωνία και το μέλλον της, για την κοινωνική προσφορά και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο εθελοντισμός δεν είναι ζήτημα επιβολής. Είναι προσφοράς ψυχής. Είναι στάση ζωής και πράξη ζωής.

Η δύναμη της προσφοράς είναι η δύναμη της κοινωνίας μας. Της γειτονιάς μας, την πόλης μας, της χώρας μας. Ελάτε μαζί μου να αναδείξουμε νέα πρότυπα.

Ελάτε μαζί μας να κάνουμε πόλεμο στην αδιαφορία. Να αναδείξουμε τη συμπόνοια και το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο τη νέα σημαία της κοινωνίας. Να ψάχνουμε και να αναδείξουμε το καλό που υπάρχει μέσα μας και γύρω μας.