Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προσβάσιμο σε φοιτητές ΑΜΕΑ

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ) του ΔΠΘ ενημερώνει τα Άτομα με αναπηρίες που ετοιμάζονται να υποβάλουν μηχανογραφικό πως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι ένα προσβάσιμο Πανεπιστήμιο που στηρίζει τα ΑΜΕΑ.

Σε κάθε βήμα τους το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της ΔοΣυΠ και το δίκτυο των εθελοντών βρίσκονται στο πλευρό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2531039050 καθημερινά 9.00-14.00 ή στο email dosypj@duth.gr