Ανακύκλωση 43 τόνων ηλεκτρονικών αποβλήτων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε διάστημα τεσσάρων μηνών το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έστειλε στην ανακύκλωση 43 τόνους ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Το Πανεπιστήμιο σχεδίασε και υλοποίησε δράση για συστηματική απομάκρυνση και ορθή διαχείριση-ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων του.

H δράση ξεκίνησε από την Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Η δεύτερη φάση είναι η συλλογή-απομάκρυνση υλικού από όλα τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, Πρέβεζα, και Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» είναι η πρώτη δράση αναλόγου μεγέθους σε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο.