Αλίκη Κελαϊδή-Χατζοπούλου: Επιτροπή Γονέων για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού

Η Επιτροπή Γονέων για το Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου (Parents Fund Drive-PFD) είναι δημιούργημα αγάπης και πίστης κάποιων ανθρώπων που – ενστερνιζόμενοι το πνεύμα του Κολλεγίου- τάχθηκαν εθελοντικά στην υποστήριξη της αποστολής του και ενός διαχρονικού σκοπού, την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών.

Η μακρόχρονη πορεία και προσφορά του Κολλεγίου -από την ίδρυση του Κολλεγίου Αθηνών το 1925 και τη μετέπειτα δημιουργία του αδελφού του σχολείου, του Κολλεγίου Ψυχικού το 1980- είναι συνυφασμένη με την ουσία ενός θεσμού ταυτισμένου απόλυτα με την ιστορία του Σχολείου και με το όραμα των ιδρυτών και πρωτεργατών του: του Προγράμματος Υποτροφιών. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, δημιούργημα του Στέφανου και της Πηνελόπης Δέλτα, αποτελεί -από τα πρώτα βήματα του Κολλεγίου- ακρογωνιαίο λίθο της
παιδαγωγικής και κοινωνικής φιλοσοφίας του και βασικό στοιχείο της ξεχωριστής «φυσιογνωμίας» του. Σκοπός αυτού του Προγράμματος -μοναδικού στην Ελλάδα για το χαρακτήρα και την έκταση του- ήταν και είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά, των
οποίων οι οικογένειες είναι περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων ή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τη δυνατότητα να σπουδάζουν στο Σχολείο, ώστε -όπως είχε τονίσει ο Στέφανος Δέλτα- να μην καταντά η εκπαίδευση και η μόρφωση, που δίνει το Σχολείο μας, «ένα είδος προνομίου της ευπορούσης τάξεως». Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου στηρίζει οικονομικά, κάθε χρόνο, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των παιδιών, που έχουν τη βοήθεια του Προγράμματος Υποτροφιών, αυξήθηκε από 442 το 2010-2011, σε 538 το 2011-2012, σε 713 το 2012-2013 και σε πάνω από 800 το 2013-2014. Ο ρόλος του αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινή ζωή πολλών οικογενειών. Για τη στήριξη ενός τέτοιου έργου,
καθοριστική υπήρξε πάντα και παραμένει η συμπαράσταση ευεργετών, δωρητών, χορηγών και εθελοντών –μια μακρόχρονη παράδοση που συνεχίζεται ακμαία μέχρι σήμερα. Καθοριστικός υπήρξε και θα είναι πάντα ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της εθελοντικής δράσης. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτής της πρωτοβουλίας, αυτής της δράσης, είναι το Parents Fund Drive, που συμπλήρωσε πέρυσι ήδη 35 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στον θεσμό των Υποτροφιών. Το ξεκίνημα του Parents Fund Drive (PFD) έγινε ανεπίσημα-διερευνητικά το σχολικό έτος 1976-77, με εμπνευστή και πρωτεργάτη τον αείμνηστο Πλάτωνα Μουσαίο, ενώ το οργανόγραμμα του εφαρμόσθηκε επίσημα πλέον και ιδρύθηκε η Επιτροπή μας το 1977-78.

Σκοπός της κίνησης εκείνης ήταν η ενεργοποίηση του παράγοντα «γονείς», ως συμπαραστάτη στην προσπάθεια ενίσχυσης του Ταμείου Υποτροφιών που, μέχρι τότε, στηριζόταν αποκλειστικά σχεδόν στην οικονομική βοήθεια αποφοίτων και φίλων του Κολλεγίου. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, το PFD λειτουργούσε κατά το πρότυπο της πρωτοπόρου Επιτροπής Αποφοίτων για το Ταμείο Υποτροφιών (Alumni Fund Drive-AFD) -θεσμού-ορόσημου για το Σχολείο μας- η οποία δημιουργήθηκε στα τέλη του 1967 και ήταν προϊόν της συνεργασίας του Πλάτωνα Μουσαίου(από πλευράς Κολλεγίου) και του τότε Προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών Δημήτρη Καραμάνου, σήμερα επικεφαλής του Προγράμματος Υποτροφιών. Σκοπός του AFD ήταν -και είναι- να κινητοποιήσει -κατά τρόπο συστηματικό- τους αποφοίτους στην ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το PFD διερεύνησε νέες προσεγγίσεις στη λειτουργία του, έδωσε έμφαση στην πραγματοποίηση νέων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, προσαρμοζόμενο πάντα στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις.

Το Parents Fund Drive ακολούθησε η Επιτροπή Γονέων Αποφοίτων (Past Parents Fund Drive-PPFD), η οποία δημιουργήθηκε το 1999, «υλοποιώντας» την επιθυμία πολλών γονέων, των οποίων τα παιδιά έχουν αποφοιτήσει από το Κολλέγιο, να διατηρήσουν στενούς δεσμούς με το Σχολείο, συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια ενίσχυσης του Ταμείου Υποτροφιών. Τα περισσότερα μέλη του PPFD έχουν διατελέσει μέλη του PFD. Το 2012 δημιουργήθηκε μία ακόμη επιτροπή: η Επιτροπή των Εκπαιδευτικών (Faculty Fund Drive). Είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του διασχολικού Προγράμματος Educate Future Donors που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού των Υποτροφιών στη συνείδηση των εκπαιδευτικών και μέσω αυτών, την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ανάγκη ενεργού συμμετοχής τους στην ενίσχυσή του. Την ευθύνη οργάνωσης-συντονισμού των τεσσάρων
Επιτροπών, έχει τα τελευταία χρόνια το Γραφείο Fund Drive του Κολλεγίου. Και οι τέσσερις όμως, αποτελούν στην ουσία τελικά, μία ομάδα, η οποία εργάζεται αρμονικά, με ένα στόχο κοινό και πολύ συγκεκριμένο.